Nutabu Hai nóng tóc vàng đi mông đít một chi...

chú thích hình ảnh,

Nutabu Hai nóng tóc vàng đi mông đít một chi..., Minh Tạo gào thét hai tay bám vào vách đá nhưng chân hắn bị hai tên tu chân giả bám chặt lấy.