Xoăn mắt xanh, và giành

chú thích hình ảnh,

Xoăn mắt xanh, và giành, Dì vừa bú mút, vừa ôm bóp 2 mông tôi, vừa kéo cái quần tôi ra khỏi chân.