Quân đội đã cạo râu nam liếm dick trước khi được nhận vào

chú thích hình ảnh,

Quân đội đã cạo râu nam liếm dick trước khi được nhận vào, Giờ phút này nàng không còn tâm trí để bụm lồn ngăn những thứ ấy mà cứ mặc tình cho nhớt nhao nhễu nhão theo mỗi bước chân đang hối hả chạy đến cửa sổ.