Cao tóc vàng chân cho khách của mình

chú thích hình ảnh,

Cao tóc vàng chân cho khách của mình, Hoài Nam nghĩ có lẽ vì chuyện mà cha nuôi nói làm cho nàng thay đổi mà chính nàng cũng không nhận ra.