Dyke cưng Jessi June dã ngoại đồ chơi chơi

chú thích hình ảnh,

Dyke cưng Jessi June dã ngoại đồ chơi chơi, Điều đó đồng nghĩa với kế hoạch lớn của gia tộc nhà họ Lê kéo dài nhiều thế hệ cứ như vậy gián đoạn vô thời hạn… Ông thật sự không cam tâm.