Teen twink khốn già hói anh bạn đồng tính

chú thích hình ảnh,

Teen twink khốn già hói anh bạn đồng tính, Bên ngoài phủ, đám lính vẫn miệt mài tuần tra, trong lòng không khỏi khâm phục Lương đại nhân vẫn đang hết lòng vì bách tính.