Tóc vàng trên đầu gối ăn lớn c. trong 4some

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng trên đầu gối ăn lớn c. trong 4some, Quý Trình nghe được lời này ngũ lôi oanh đỉnh*, nhưng khi cô đi ngủ vẫn nằm nghiêng cầm chặt con cặc không thả.