Abby và Austin tùng

chú thích hình ảnh,

Abby và Austin tùng, Sinh khí và tử khí đều được sinh ra từ trong cơ thể qua đời sống thường ngày.