Thiago Chân & Bóng Tín Promo #3

chú thích hình ảnh,

Thiago Chân & Bóng Tín Promo #3, Trái tim dù đập nhanh, máu toàn thân nóng lên như bị đun sôi nhưng sự kích thích trong đó thật khó diễn tả.