Nóng, punk đồ!

chú thích hình ảnh,

Nóng, punk đồ!, Giữa đan điền ông lúc này là một khối kim đàn màu vàng lóng lánh chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái.