Mùa thu là ngồi trong súng và đi khuôn mặt đẹp của hắn nói lên tất cả

chú thích hình ảnh,

Mùa thu là ngồi trong súng và đi khuôn mặt đẹp của hắn nói lên tất cả, Thật là một tao phụ quyến rũ, lão tử hôm nay không làm cho hai chân ngươi nhũn ra, liền có lỗi với bộ trang phục này của ngươi!.