Thật Nóng Cô Dâu!

chú thích hình ảnh,

Thật Nóng Cô Dâu!, Nói xong, Thẩm Hạo giật giật mồng, để cây côn thịt thô to của mình càng tiến gần về phía mặt của Trương Uyển hơn.