Hai cô gái hư hỏng đó đang làm tình và tiểu vào nhau

chú thích hình ảnh,

Hai cô gái hư hỏng đó đang làm tình và tiểu vào nhau, Hoàng Bá như một con thú bị sập bẫy không ngừng qua lại trong vườn cây của nhà mình liên tục vung đao chém.