Vắt sữa II.

chú thích hình ảnh,

Vắt sữa II., Tôi phải ở đây bầu bạn với họ… Ông Cảnh cười lớn, giọng nói sang sảng, tay vẫn không ngừng gặt hái tính mạng địch nhân.