Điên da đen tính

chú thích hình ảnh,

Điên da đen tính, Nàng… biết rồi còn hỏi nữa… ahhh… ta sướng chết mất Lương Sơn Bá rên rỉ….