Tên tóc đỏ đi Tắm cái đây

chú thích hình ảnh,

Tên tóc đỏ đi Tắm cái đây, Thứ Quang đưa cho cô là một cái đồ chơi nhỏ màu hồng nhạt có hình vòng cung, một đầu lớn như trái trứng cút, đầu kia thì nhỏ tựa tăm bông.