Chân dài, đi đôi cao gót và FF vớ phóng ngư lôi 2

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân dài, đi đôi cao gót và FF vớ phóng ngư lôi 2, Mấy bữa trước con giả thua toàn những chầu nhỏ, nay phải thắng lớn lấy lại chứ mẹ! Dương bấm tin nhắn gửi đi Thưa mẹ con đi học.