Lớn c. ở vinh Quang Lỗ 3 phần 1

chú thích hình ảnh,

Lớn c. ở vinh Quang Lỗ 3 phần 1, Cha con ông Lộc cũng cảm thấy bất an ngồi tránh sang một bên, miệng ngậm chặt không nói tiếng nào.