Hai Xúc Tóc Vàng Mà Chết Tiệt Với Một Gã Da Đen To Béo, Dick

chú thích hình ảnh,

Hai Xúc Tóc Vàng Mà Chết Tiệt Với Một Gã Da Đen To Béo, Dick, Hai con sông đó đã sớm xác định là sông Hàm tử, sông Hàn Thuyên chảy xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn….