Vô cùng nóng sát dưới tay ba

chú thích hình ảnh,

Vô cùng nóng sát dưới tay ba, Sáng nay đến phiên Văn Hòa trực gác tìm kiếm sự xuất hiện của Hoài Trung.