Mẹ không thể cung cấp cho bạn trai yêu thích của cô,

तस्वीर का शीर्षक ,

Mẹ không thể cung cấp cho bạn trai yêu thích của cô,, Sau mấy lần đẩy chén đổi chén, Lý Hoa từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt Thẩm Hạo.