Thổ Nhĩ Kỳ Tâm Lý Đồ Năm 1999

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổ Nhĩ Kỳ Tâm Lý Đồ Năm 1999, Lúc khám thì bác sĩ chẳng kết luận gì về vụ đó nhưng đến nay Nga đã trễ mất năm ngày.