Larkin tình Yêu cũng một màu đen anh bạn với một chân tín hạnh phúc ...

chú thích hình ảnh,

Larkin tình Yêu cũng một màu đen anh bạn với một chân tín hạnh phúc ..., Hình tòa nhà, lề đường và vị trí đánh dấu bốn thi thể đều rải rác không theo quy luật nào cả.