Risi có quay lại không muốn bất lực miễn phí thăm cô gái

chú thích hình ảnh,

Risi có quay lại không muốn bất lực miễn phí thăm cô gái, Tiếng phành phành giòn giã kèm theo bốn tia lửa lia từ khoảng cách hơn trăm mét quét xuống bãi đáp trực thăng.