TslaveBoy #1-1: Lâu gợi tình thằng t0rtur3

chú thích hình ảnh,

TslaveBoy #1-1: Lâu gợi tình thằng t0rtur3, Hắn le lưỡi quét ngay cửa động, nàng hơi vặn mình, hắn cố thè lưỡi dài hơn và chọc vào lỗ động và cử động lưỡi ngoáy bên trong, cố càng sâu càng tốt.