Những người mẹ tốt nhất

तस्वीर का शीर्षक ,

Những người mẹ tốt nhất, Thấy Khánh Phương nhìn mình, môi cắn nhẹ lộ ra những chiếc răng trắng đều như ngọc mà Huy toàn thân nóng ran khẽ run rẩy.