Madeleine Claudius - Thông Đít Quần Nịt

chú thích hình ảnh,

Madeleine Claudius - Thông Đít Quần Nịt, Hắn cố gắng giơ cánh tay đang chuyển đen của mình lên, ánh mắt van nài nhìn đồng bạn.