Th? ng th? a rập cô gái trên máy quay

chú thích hình ảnh,

Th? ng th? a rập cô gái trên máy quay, Vậy còn thím, thím có thèm thằng cháu này không? Sau những gì mà mấy ngày nay xảy ra lặp lại nhiều lần khiến Dương cảm thấy có tín hiệu nào đó rất giống với mẹ trước đây.