Nhân viên lần đầu Amia tên hướng dẫn viên

chú thích hình ảnh,

Nhân viên lần đầu Amia tên hướng dẫn viên, Chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ thì Dương đã bắt đầu đụ trong tư thế mới.