Cumming da Đen có một con báo đốm đấu với áo Ngực

chú thích hình ảnh,

Cumming da Đen có một con báo đốm đấu với áo Ngực, Phương Dung thoải mái rảo bước lộng lẫy như bà hoàng đang tiến vào cung điện.