Thật lesbo strapon phang

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật lesbo strapon phang, Trong lòng Vân vô cùng phức tạp, có chút hạnh phúc nhỏ nhoi vì Quang đã xuất hiện ngay, chứ không bỏ mặc cô van khóc như người cha kia đã từng.