Vắt Sữa Y Tá Tàn Tích Hai Lần Trước Khi Anh Ta Hoàn Toàn Kiệt Quệ

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt Sữa Y Tá Tàn Tích Hai Lần Trước Khi Anh Ta Hoàn Toàn Kiệt Quệ, Cần, mỗi tháng em gái cần hai triệu tiền học, ba triệu để cha ăn uống sinh hoạt, còn năm mươi triệu, để trả nợ và giúp cha không phải chịu nhiều đau đớn.