Mason Moore Pigtails

chú thích hình ảnh,

Mason Moore Pigtails, Nó vừa dứt lời thì âm thanh ồm ồm khó chịu phát ra từ cái điện thoại đặt trên taplo:.