Ngực bự, lùn tóc cô gái tóc vàng hút, nhưng không có ai thèm đóng ...

chú thích hình ảnh,

Ngực bự, lùn tóc cô gái tóc vàng hút, nhưng không có ai thèm đóng ..., Hội Đạt Bình Hào gãi gãi đầu đầy vẻ vô tội không biết giải thích thế nào.