Châu á, và rất đẹp,

chú thích hình ảnh,

Châu á, và rất đẹp,, Xác định lại trên bản đồ… Tính tỷ lệ theo đường thẳng đi… Xong rồi… Chấm đỏ đó hẳn là ở khu vực này….