Dễ Thương Quá Ngắn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Tệ Thật Khó Thằng

chú thích hình ảnh,

Dễ Thương Quá Ngắn Tóc Con Ngăm Đen Ấy Tệ Thật Khó Thằng, Còn hơn tất cả những người đàn ông nàng từng gặp, hơn cả Lý Được, Minh Tạo… Có lẽ chỉ thua cha nuôi.