Trắng Tinh Trùng Đen Mặt

chú thích hình ảnh,

Trắng Tinh Trùng Đen Mặt, Ông Vũ có chút mệt mỏi sau khi dặn dò hai đứa cẩn thận, ông liền bật ghế xe ra mà ngủ.