Tóc vàng đồ cảnh sát chó chết người

chú thích hình ảnh,

Tóc vàng đồ cảnh sát chó chết người, Ông Bắc như tiêu biến vào không khí ngay cả thần thức của hắn cũng không tìm thấy.