Flash Trường Ngang Đi Dã Ngoại Ngốc

तस्वीर का शीर्षक ,

Flash Trường Ngang Đi Dã Ngoại Ngốc, Nhìn Trần Tư Tư mặc đồ ngủ rộng thùng thình, vẻ mặt ngái ngủ, trong lòng Thẩm Hạo nóng lên, một tay ôm cô lên, đóng cửa phòng đi thẳng vào phòng ngủ.