Cô Gái Hư Hỏng Ở Nhà Một Mình

chú thích hình ảnh,

Cô Gái Hư Hỏng Ở Nhà Một Mình, Ba mệt rồi hả? Đâu có, ba vẫn nhấp rất khí thế không thấy sao? Nếu mệt thì ba ngồi xuống bàn cầu để con lên cho.