Những Cô Gái Sẽ Làm 7

तस्वीर का शीर्षक ,

Những Cô Gái Sẽ Làm 7, Nhưng một đao đầy uy lực của hắn như một hòn đá chìm vào biển lớn không nảy lên một gợn sóng nào.