Quân chủ

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân chủ, Mà có xong nó cũng không về ngay đâu, còn phải đi kiếm hoa thơm cỏ lạ để thưởng thức nữa.