Châu á coleccion

chú thích hình ảnh,

Châu á coleccion, Còn đối với ông Lê Hoài Bắc, Khánh Phương không quan tâm đến chuyện trước đây ông đã lợi dụng thân thể mình.