Anh bạn chơi đàn ở giả gloryhole

chú thích hình ảnh,

Anh bạn chơi đàn ở giả gloryhole, Tối đa ông Bắc chỉ có thể dùng thần thức của mình cảm ứng trong bán kính 3 kilomet xung quanh mà thôi.