2 Gợi cảm tóc nâu Hút, và Liếm Đi.

chú thích hình ảnh,

2 Gợi cảm tóc nâu Hút, và Liếm Đi., Giáo sư Châu đầy hứng thú diễn giải huyên thuyên chợt thấy Lý Được dùng con mắt nhân loại duy nhất của hắn nhìn mình đầy vẻ khó tin.