Con chó yêu người khổng lồ c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Con chó yêu người khổng lồ c., Hôm nay, niềm vui từ món quà lúc sáng lại càng là lý do để nàng chờ đợi lão.