Nam, hoạt hình, âm hộ vớ

chú thích hình ảnh,

Nam, hoạt hình, âm hộ vớ, Khánh Phương phải lấy khăn bọc đá viên vào chườm lạnh cho anh một lúc mới dịu xuống.