Binh nhì ngục tra tấn để những giọt nước mắt của con mập amate ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Binh nhì ngục tra tấn để những giọt nước mắt của con mập amate ..., Mã Thái Thú sau khi chết mang theo oán hận liền nhanh chóng tụ họp đủ nhân thân đã khuất ồ ạt kéo đến tìm cả hai tính sổ….