Ả rập trên cam

chú thích hình ảnh,

Ả rập trên cam, Minh Tạo chấp nhận làm phi công cho hai đứa mình lần này là vì… hâm mộ em đấy… Nói cho em một bí mật nhé… Minh Tạo luôn khen cơ thể em đẹp….