Tôi sẽ đi trong dễ thương của mặt bây giờ

chú thích hình ảnh,

Tôi sẽ đi trong dễ thương của mặt bây giờ, Thì… bút lông, lau bảng, phi tiêu, phi đao… Có thể nói là bách phát bách trúng ah… Ha ha… Tôi thấy công năng này mới hữu dụng nhất nè… Thầy Tuấn cười lớn.